Asli Öğretmenliğe Geçiş Sözlü Sınav Konuları ve Çıkmış Mülakat Soruları
1) Eğitimde teknolojik aletler kalem kitap defter vs ... yerini almalı mıdır?

2) Örgün eğitim nedir hakkında konuşun?

3) Çocukları boş zamanlarından hangi sosyal yayınlara yönlendirirsiniz?

4) Sosyal medya ağı kuracak olsanız orda neler paylaşırsınız?

5) Yaygın eğitimin önemi?

6) Halk eğitimden yeterince yararlanıyor musunuz?

7) Eğitim öğrencide istendik davranış değişikliğidir bundan hareketle çocuklarda istenmedik davranışlar değiştirmek için neler yapılabilir?

8) Biyolojik olarak aklın önemi nedir?

9) Günümüzde literatür taraması yerine internet taraması yapmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

10) Teknolojinin eğitimde olumsuz olduğu tezini nasıl çürütürsünüz?

11) EBA dan nasıl yararlanıyorsunuz?

12) İnformal eğitim kendiliğinden gerçekleşen eğitim hakkında neler söylersiniz?

13) Sürekli okuduğunuz takip ettiğiniz yazar var mı?

14) Eğitim teknolojilerinin dersler için yararı nedir?

15) Öğrencilerin teknoloji sayesinde internet üzerinden edindiği bilgiler ne derece güvenilirdir?

16) İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik nedir?

17) İnsanın toplumsallaşmasının eğitime katkısı nedir?

18) İnternet kullanımının faydaları ve zararları nelerdir?

19) Sınırsız bütçe verilse sınıfta teknolojik ne yaparsınız?

20) Eğitimde kültür sürecini açıklayın?Diğer Örnek Sorular:

1. Ülkemizdeki halk eğitimi merkezlerinin çalışmasını yeterli buluyor musunuz. Geliştirilmesi için neler yapılabilir.
2. Bir kesim nüfusun artmasının gerekli olduğunu savunuyor. sebebi ne olabilir?
3. İnternette ki her bilgi doğru mudur öğrencilerin doğru bilgiye ulaşmasını nasil sağlarsın?
4. Tilkinin tilki olduğunu anlayana kadar post elden gider sözünden ne anlıyorsunuz.
5. Öğretmen olarak olumlu istendik davranış nasıl kazandırabilirsiniz?
6. “Birine 40 kere deli dersen deli olur” sözünü açıklayınız.
7. Elinizde sınırsız bütçe olsa sınıfa nasıl bir teknoloji getirirdiniz? 8. “Sakınan göze çöp batar” atasözünü açıklayınız. 9.”Düşünüyorum öyleyse varım.” sözünü açıklayınız.
10. Bir internet sitesi kursan ne paylaşırsın?
11. Ülkemizdeki Halk Eğitim merkezlerinin çalışmalarını yeterli buluyor musunuz? Gelişimi için neler yapılabilir?
12. EBA ile FATİH projelerinin açılımları nelerdir?
13. Kan ve organ bağışı konusundaki düşünceleriniz nelerdir?
14. Divan-ı Lügatit Türk hakkında bilgi veriniz.
15. Descartes’in “Düşünüyorum o halde varım.” sözünden ne anlıyorsunuz?
16. Eğitimin tanımındaki “İstendik davranış değişikliğini” açıklayınız.
17. Sizce kitaplar mi yoksa internetten yapılan araştırma mi daha iyi? Siz öğrencilerinize hangisini önerirsiniz?
18. Ebeveyn olarak çocuğunuzun nasıl insanlarla arkadaş olmasını ya da olmamasını istersiniz, nasıl engellersiniz?
19. Neden öğretmenlik?
20. Nükleer santral hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce olmalı mı?
21. Yaygın eğitim ile örgün eğitimi karşılaştırınız.
22. Örgün eğitim görmemiş kişiler için yaygın eğitimle neler kazandırabilirsin?
23.”Tek kanatla kuş uçmaz.” Sözünü açıklayınız.
24. Takip ettiğin yazarlar var mı, kimler?
25. Sınıfta hakimiyeti nasıl sağlarsınız?
26. Ahilik teşkilatı hakkında ne düşünüyorsunuz?
27. Köy Enstitüleri hakkında ne biliyorsunuz? Köy Enstitülerinin kapanması hakkında ne düşünüyorsunuz?
28. Öğrencilere ders anlattınız ve seviyeleri düşük alamadılar, nasıl bir yol izlersiniz?
29. İstanbul’un Türkiye ve dünya için önemini açıklayın.Dr Todd Whitaker’a göre “Okul müdürünün velilerle ilişkilerini geliştirmek için yapabileceği en iyi şey, her öğrencinin harika bir öğretmeni olmasını sağlamaktır.” Bunu yapmaya doğru insanları işe alarak başlayabiliriz. Öncelikle başvuranların dünya görüşü, bilgi birikimi ve daha fazlasından bahsetmelerini sağlamak için amacına uygun mülakat soruları hazırlamamız gerekir.

10 yıldır idari görev yapmaktayım ve benden mülakatlarda sorduğum soruları paylaşmamı isteyen pek çok kişi oldu. Bu yüzden bir aday hakkında mülakat becerilerinden kat kat fazlasını açığa vuracak birkaç soru önermeye karar verdim.

Aşağıda sıralanan bazı sorular için parantez içinde bu soruyu sorma amacını ekledim. Kendiniz başka sorular da belirleyebilirsiniz. Aslolan sınıfın hatta daha önemlisi ders esnasında öğrenme sürecinin nasıl algılandığının, nasıl duyulduğunun, ne gibi bir duygu içinde gerçekleşeceğinin gerçek bir resmini çizecek sorular sorarak derinlere inebilmektir.

Eğer bir öğretmen adayı iseniz mülakata girmeden önce bu soruları okuyup, alıştırma yaparak yanıtlamanızı tavsiye ederim. Mesleğinizi neden yaptığınızla ilgili daha derin düşünmenizi sağlayacaktır. Umarım bunu dürüstçe aksettirir ve kendi eğitim biliminiz (pedagoji) hakkında konuşmaya yönelik güven duygunuzu oluşturursunuz.

Not: Mülakatlarda en etkin olanın içeriğe özel sorular olduğunu belirtmek isterim. İlgili örnekleri yazının sonuna doğru bulabilirsiniz.

Öğretme ve öğrenme felsefesi

1)  Branşınıza merak duyuyor musunuz? Varsa, sınıfınızı gözlemlediğimde bunu nasıl anlarım?

2) Öğrencilerin öğrenmeleri için mükemmel mekanı yaratabilecek olsanız nasıl bir yer olurdu? Öğretmenlerin hangi bilgi ve becerilere sahip olması gerekirdi?

3)  Öğrencinin öğrenmesine katkıda bulunan başlıca etken nedir?

 Teknoloji Entegrasyonu

1)  Sınıf sınırlarının ötesine geçmek için teknolojiyi nasıl kullandığınızı ve okul dışındaki uzmanlardan nasıl yararlandığınızı anlatın.

2)  Öğrencilerinizin bilinç uyandırmak, sohbet başlatmak, kanıları değiştirmek, değişimi devindirmek veya değişim yaratmak için teknolojiyi nasıl kullandıklarını anlatın.

3)  Teknoloji entegrasyonu planlarken önce müfredat mı gelir yoksa teknoloji mi gelir?

Derecelendirme

1) Bu ifadeye katılıyor musunuz? Bir öğrenciye sıfır vermek sorumluluğu öğretir. Katılıp katılmama nedenlerinizi açıklayın.

2) Kendi sınıfınızı düşünün ve derecelendirme yapmanızdaki amaçlardan ikisini sıralayın.

Değerlendirme

1) Öğrencilere öğrenim sırasında belirli geri-bildirimleri verirken kullandığınız üç yöntemi sıralayın.

2) Formatif değerlendirme ve kabiliyet öğretmeyi aynı anda nasıl birleştirirsiniz?

Farklılaştırılmış Öğretim

1) Son zamanlarda farklılaştırılmış öğretim tasarlayarak hazırlayıp uyguladığınız bir dersi düşünün ve sonucunda öğrencinin elde ettiği sonuçlardaki farklılıkları betimleyin.

Öğretim Etkinliği

1) Son dersinizde sorduğunuz en iyi soru öğrencilerinize ne öğretti?

2) Yakın zamandaki dersleri düşünün. Sınıfta dolaşırken öğrencileriniz öğrenme hedefinin anlaşıldığını gösteren ne söyledi veya yaptılar?

Sınıf Yönetimi

1) Ders anlattığınız sırada bir öğrenci başka bir öğrencinin öğrenmesine bir şekilde engel olursa nasıl tepki verirsiniz?

Bölüm B) Üç dakika sonra aynı öğrenci yine rahatsız etmeye başlıyor. Nasıl karşılık verirsiniz?

Bölüm C) Beş dakika sonra aynı öğrenci yine rahatsız etmeye başlıyor. Ne yaparsınız? (Aday, sınıfta yaşanan zorlukların gerçekçi bir tablosunu çizerek öğretmenin sınıf yönetimine yönelik kaç tane etkin stratejisi olduğunu öğrenebilir.)

2) Dersin son on dakikasını betimleyin.

Öğretmen-Öğrenci İlişkileri

1) “Çocuklar Sevmedikleri Öğretmenden Öğrenmez” – Rita Pierson   Bu söze neden katılıp katılmadığınızı açıklayın.

2) En zorlu öğrencinizden sizi üç kelimeyle tarif etmesini istesem ne derdi? 

Öğretmen Dayanışması

1) Öğretmenler arasındaki dayanışma, dostane işbirliği ve içten fikir alışverişinden öteye gider. Bu dayanışmanın etkin olabilmesi için ne gerekir?

Sürekli Mesleki Gelişim

1) Yeni bir öğretim yöntemi uyguladığınız bir örnek verin. Yeni stratejiyi nasıl öğrendiniz? Bu yeni fikirle tanıştıktan uygulamanıza dek geçen süreci anlatın.

2) Son zamanlarda sınıfınızda değişime yol açan ne okudunuz ya da üzerine çalıştınız? 

Ebeveyn İletişimi

1) Bu sömestr içinde ebeveynlerle görüşmenizin üç nedenini belirtin.

Ebeveyn Katılımı

1) Ebeveynler sınıfınızda nasıl bir rol oynamakta?

2) Sınıfınızda güçlük çeken bir öğrenciyi düşünün. Ebeveyni çocuğun eğitimine dahil olması için nasıl teşvik edersiniz? Detaylıca anlatın.

Öğrenci Katılımı

1) Öğrenciler için “öğrenimlerine kendilerinin sahip olması” ne anlama gelir?

2) Öğrencileriniz arasında eşzamanlı etkileşimi sağlayacak koşulları nasıl oluşturuyorsunuz? Bu ilişkiyi nasıl sürdürüyorsunuz?

İçeriğe Özel (ilkokul son sınıflar … herhangi bir sınıfa/derse uyarlanabilir)

3.5 ile 3 r.5 eşit midir? Eşitse, açıklayın? Değilse kendi mantığınızı açıklayınız. (İster inanın ister inanmayın, bu soru birçok matematik adayını eleştirel düşünmesini sağlayacaktır. Mantıksal düşüncelerini ortaya koyma biçimleri nasıl ders anlattıklarına dair bir ipucu verecektir.)

Öğrencide akıcı okumayı geliştirecek iki ana müdahale stratejinizi betimleyin. (Öğretmenlerin birçoğu bir strateji düşünmeye çırpınırken iyi öğretmenler yöntemlerinden sadece iki tanesini sıralamaya çabalayacaktır.)

Sözcük dağarcığı bilgisi okuma anlama için son derece önemli olduğundan öğrencilerin ders konunuzla ilgili sözcük dağarcığını derin biçimde kavramalarını sağlayacak en etkili yönteminizi açıklayın. (Kitabın arkasından kopyalanmış tanımlamaları duymak istemiyorum. Haliyle öğrencilerin nasıl öğrendiğini anlayan bir aday böyle bir soruya can atar.)

Öğrencilerinize kondüksiyon, konveksiyon ve radyasyon arasındaki farkları gösterdiğiniz bir fen laboratuarını betimleyin. Detaylıca anlatın. (Her aday araştırmaya dayalı öğrenmeye inandıklarını söyleyebilir ancak bunu zaten kavramış olan bir 6. sınıf fen öğretmeni bu soruyu yanıtlarken ayrıntı verecektir.)

Amerikan Bağımsızlık Savaşının kazanılmasında en etkili olan tarihsel figür sizce kimdir? Nedenini açıklayın. (Sosyal bilgiler branşından adayların çoğunun Gerorge Washington ve etkili liderliği olarak açıklarken; içerik bilgisi güçlü olan iyi öğretmenlerin cevapları ise sizi şaşırtabilir!)

Öğrencilerinizin öğrenme sürecinde bir tarihçi, bilim insanı, matematikçi, yazar vb. gibi düşünmelerini nasıl sağlarsınız.

(Öğrenmeye yönelik bir merak aşılamada konuyla bağlantılı ve özgün öğrenme kritik önem taşır. Böyle bir sorunun yanıtını yalnızca bu tip öğrenmeyi gerçekten kapsayan başarılı eğitimciler verebilir.)  

Adayın sandığından daha fazlasını ortaya çıkaran sorular!

1) Sınıf büyüklüğünü öğretmen seçebilecek ve öğrenci başına 3000$ ödenecek olsa, sizin sınıfınız nasıl olurdu? Nasıl bir mantık yürüttünüz? (Çoğu öğretmen 33 der çünkü toplam $99,000 eder. İyi öğretmenlerse (ortalama) 15 der çünkü en etkili öğrenmenin 15 öğrenciyle olduğuna inanır. Bu soru şunu ortaya koyar: Adayın ilgilendiği para mı yoksa değişim yaratmak mı?)

2) Sizce öğrencinin öğrenmesinden en başta kim sorumludur? A) Öğrenci B) Öğretmen C) Ebeveyn? Nedenlerinizi açıklayın. (Benim tecrübem üçünün birlikte olduğudur yine de nedenlerin açıklanması, çoğu kez adayın öğrencinin öğrenme sürecinde kendi rolünü nasıl gördüğünü açığa vuracaktır.)

3) Bir öğrenciniz son tarihe uymadığında ne hissediyorsunuz? (Sadece adayların çoğunun hiç düşünmeden hayır diye cevapladığı, ‘öğrenmenin bir son tarihi olduğuna inanır mısınız?’ sorusunu sormaktansa, adaydan belli bir duyguyu tanımlamasını istediğinizde çok daha samimi bir cevap gelecektir.)

Umarım bu mülakat soruları merakınızı tetikler ve bundan da iyi sorular düşünmenize, hatta geliştirmenize neden olur. Mülakat yapmak önemli ve ciddi bir görevdir. Mülakat adayın işe alınmasıyla sonuçlanırsa öyle ya da böyle öğrencinin öğrenmesi üzerinde etkisi olacaktır.

Bunun üzerine kafa yorulabilir, Shawn
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.