Ders karşılığını doldurmayan öğretmene, diğerlerinin dersleri verilebilir mi? İşte cevabı...

Ders karşılığını doldurmayan öğretmene, diğerlerinin dersleri verilebilir mi?

Belli bir bölümün, alanın, branşın ders yükü belirlendikten ve norm kadrolar tespit edildikten sonra o alandaki ders yükü alan veya branş içindeki öğretmenlere dengeli olarak dağıtılır. Bir başka bölümdeki, alandaki, branştaki, alan ve branşları aynı olsa bile o alan ve branşta norm hesabına dahil edilmeyen öğretmen maaş karşılığını doldurmuyor gerekçesiyle bölümün, alanın, branşın ders yükü bu durumdaki öğretmenlere verilemez.

ÖĞRETMELERİN ASGARİ VE AZAMİ GİREBİLECEĞİ ZORUNLU AYLIK VE EK DERS KARŞILIKLARI MEVZUATTA BELİRLENMİŞTİR

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri İle İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri İle Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun ile öğretmenlerin çalışma saatleri düzenlenmiş ve kanunun açıklaması olan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın "Aylık karşılığı ders görevi" başlıklı 5. maddesi ve "Ek ders görevi" başlıklı 6. maddesi ve diğer maddeler ile girilecek dersler belirlenmiştir

BRANŞ ÖĞRETMENLERİ ALANLARINDA DERS VAR İSE 15 SAAT, ATÖLYE VE LABORATUVAR ÖĞRETMENLERİ İSE 20 SAAT AYLIK KARŞILIĞI ALANLARINDA DERSE GİRMEK ZORUNDADIR

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Aylık karşılığı ders görevi" başlıklı 5. maddesinde şu hüküm yer almaktadır:
"(1) Kapsama dahil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli;
a) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları haftada 6 saat,
b) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri haftada 18 saat,
c) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri haftada 15 saat,
ç) Atölye ve laboratuvar öğretmenleri haftada 20 saat,
ders okutmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük öncelikle alanlarında, alanlarında ders bulunmayanlara ise ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilmek suretiyle yerine getirilir."

Bu hükümlerde yönetici ve öğretmenlerin alanlarında alabilecekleri aylık karşılığı ders sayıları ve alanlarında aylık karşılığı ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da aylık karşılığı ders verilebileceği belirtilmiştir.

BRANŞ ÖĞRETMENLERİ ALANLARINDA DERS VAR İSE 6 SAAT, ATÖLYE VE LABORATUVAR ÖĞRETMENLERİ İSE 20 SAAT ZORUNLU EK DERS KARŞILIĞI ALANLARINDA DERSE GİRMEK ZORUNDADIR

Yine; Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ek ders görevi" başlıklı 6. maddesi şu şekildedir:
"(1) Kapsama dahil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli olup, aylık karşılığı ders görevini tamamlayan;
a) Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6 saate,
b) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate,
c) Atölye ve laboratuvar öğretmenlerine 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saate,
kadar alanlarında, alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da ek ders görevi verilebilir."

GENEL BİLGİ VE MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ NORM KADROSU, 30 SAATE GÖRE BELİRLENMEKTEDİR

Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadroları, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu" başlıklı 18. maddesindeki;

"Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, genel bilgi ve meslek dersleri toplam ders yükü;
a) 6-31 saate kadar 1,
b) 31-42 saate kadar 2,
c) 42'den fazla olması halinde her 21 saat için 1,
genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni norm kadrosu verilir. Bu şekildeki hesaplama sonrasında artan ders yükünün en az 15 saat olması halinde ilave olarak 1 genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni norm kadrosu daha verilir." hükümleri göre Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni için 30 saat derse norm verilmektedir.

ATÖLYE VE LABORATUVAR ÖĞRETMENİ NORM KADROSU, 40 SAATE GÖRE BELİRLENMEKTEDİR

Atölye ve laboratuvar öğretmeni norm kadroları, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "Atölye ve laboratuvar öğretmeni norm kadrosu" başlıklı 19. maddesindeki; "(1) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında okutulan atölye ve laboratuvar dersleri ile işletmelerde meslek eğitimi dersi dahil toplam ders yükü;
a) 15-41'e kadar 1,
b) 41-81'e kadar 2,
c) 81-121'e kadar 3,
ç) 121-161'ekadar 4,
d) 161-201 'e kadar 5,
e) Toplam ders yükünün 201'den fazla olması halinde, her 40 saat ders yükü için 1, atölye ve laboratuvar öğretmeni norm kadrosu verilir. Bu şekildeki hesaplama sonrasında artan ders yükünün en az 20 saat olması halinde, ilave olarak 1 atölye ve laboratuvar öğretmeni norm kadrosu daha verilir." hükümleri göre Atölye ve laboratuvar öğretmeni için 40 saat derse norm verilmektedir.

ÖĞRETMENLERE ALANLARINDAKİ DERSLER İLE GİREBİLECEĞİ DİĞER ALANLARDAKİ DERSLERİ DENGELİ OLARAK DAĞITILIR

Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın " Kadrosunun bulunduğu okul ve kurum dışında görevlendirilme" başlıklı 20. maddesinde; "Öğretmenlere alanlarındaki dersler ile ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlardaki dersleri dengeli olarak dağıtılır ve aylık karşılığı ders ve ek ders görevi saatlerini dolduramayan öğretmen varken bu dersler 9. maddede sayılan ücretli öğretmenlere verilemez." hükümleri bulunmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Haftalık ders programı" başlıklı 12. maddesindeki; "(1) Haftalık ders programı, öğretmenler kurulunda görüşülür ve okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulamaya konulur. Bu programda yönetici ve öğretmenlerin okutacakları derslerin gün ve saatlere göre dağılımı yapılır ve ilgililere yazılı olarak imza karşılığı duyurulur." hükümleri bulunmaktadır.

BİR BÖLÜMÜN, ALANIN, BRANŞIN DERS YÜKÜ AYLIK KARŞILIĞINI DOLDURMUYOR GEREKÇESİYLE DİĞER ÖĞRETMENLERE VERİLEBİLİR Mİ?

Dolayısıyla;

Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadroları, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu" başlıklı 18. maddesine göre 30 saate bir öğretmen normu verildiğinden,

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın "Aylık karşılığı ders görevi" başlıklı 5. maddesi ve "Ek ders görevi" başlıklı 6. maddesi gereğince Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeninin 15 saat maaş ve 6 saatte zorunlu ek derse girdiğinden

Atölye ve laboratuvar öğretmeni norm kadroları, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "Atölye ve laboratuvar öğretmeni norm kadrosu" başlıklı 19. maddesine göre 40 saate bir öğretmen normu verildiğinden,

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın "Aylık karşılığı ders görevi" başlıklı 5. maddesi ve "Ek ders görevi" başlıklı 6. maddesi gereğince atelye ve laboratuar öğretmeninin 20 saat maaş ve 20 saatte zorunlu ek derse girdiğinden,

Belli bir bölümün, alanın, branşın ders yükü belirlendikten ve norm kadrolar tespit edildikten sonra o alandaki ders yükü alan veya branş içindeki öğretmenlere dengeli olarak dağıtılır. Bir başka bölümdeki, alandaki, branştaki, alan ve branşları aynı olsa bile o alan ve branşta norm hesabına dahil edilmeyen öğretmen maaş karşılığını doldurmuyor gerekçesiyle bölümün, alanın, branşın ders yükü bu durumdaki öğretmenlere verilemez.

Genel olarak bu durum hem norm kadro yönetmeliğine hem de Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara aykırılık teşkil etmektedir.

Örneğin; Atatürk Ortaokulunda bir matematik öğretmeni normunda bulunan ve 30 saat matematik dersine giren öğretmenin dersi, maaş karışlığını dolduramıyor diye bir başka norm içinde bulunmayan matematik öğretmenine verilemez.

Cumhuriyet Teknik ve Anadolu Meslek Lisesinden bulunan bir elektrik öğretmeni normunda bulunan ve 40 saat elektrik dersine giren öğretmenin dersi, maaş karşılığını dolduramıyor diye bir başka norm içinde bulunmayan elektrik öğretmenine verilemez.

AYLIK KARŞILIĞI DOLDURAMAYAN ÖĞRETMENLER ALANLARINDA BRANŞLARINDA, ÖĞRETMEN İHTİYACI DİĞER OKUL VE KURUMLARDA GÖREVLENDİRİLİR

Aylık karşılığı dolduramayan öğretmenler hakkında; Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Kadrosunun bulunduğu okul ve kurum dışında görevlendirilme" başlıklı 20. maddesindeki; "(1) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları müdürleri; kendi okul ve kurumlarında görevli öğretmenlere alanlarındaki dersler ile ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlardaki dersleri dengeli olarak dağıttıktan sonra, aylık karşılığı ders saatini dolduramayanlar ile dağıtılamayan alan derslerini en geç 15 gün içinde milli eğitim müdürlüğüne, (büyükşehir belediyesi bulunan merkezlerde il milli eğitim müdürlüğüne) yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

(2) Milli eğitim müdürleri; aylık ve zorunlu ek ders görevi saatlerini kendi okul ve kurumunda dolduramayan öğretmenleri, öncelikle isteklilerden, istekli bulunmaması durumunda ise hizmet puanı en az olandan başlamak suretiyle görev yerlerinin bulunduğu veya ikamet ettikleri belediye sınırları (büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi) içinde kalmak kaydıyla öncelikle alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda öğretmen ihtiyacı bulunan diğer okul ve kurumlarda görevlendirmek ve bu görevlendirmenin yerine getirilip getirilmediğini izlemek zorundadır.

(3) Aynı belediye sınırları içinde alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda aylık karşılığı ders ve ek ders görevi saatlerini dolduramayan öğretmen varken bu dersler 9 uncu maddede sayılanlara verilemez." hükümlerine göre aylık ve zorunlu ek ders görevi saatlerini kendi okul ve kurumunda dolduramayan öğretmenleri, öncelikle isteklilerden, istekli bulunmaması durumunda ise hizmet puanı en az olandan başlamak suretiyle öncelikle alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda öğretmen ihtiyacı diğer okul ve kurumlarda görevlendirme yapılacağı kayıt altına alınmıştır.

Dolayıyla bu öğretmenlerimizin il milli eğitime bildirilerek il içerisinde aylık karşılığı girebilecekleri ders varsa değerlendirilmeleri gerekmektedir.

Aylık karşılığı dolduramayan öğretmenler alanlarında, branşlarında öğretmen ihtiyacı olan diğer okul ve kurumlarda görevlendirilme yapılamıyorsa, isteği halinde alan dışı görevlendirilebilir. Bu işlemlerin hiç birisi gerçekleşmiyorsa görevlendirme yapılmaz.

kaynak: memurlar.net

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.